Historie: „Rok 1968 si historie pamatuje jako období společenských a politických změn a celosvětových protestů proti stávajícímu sociálnímu modelu: dělníci, studenti i etnické menšiny požadovali reformy, spravedlnost a zlepšení životních podmínek.“ „Příručka, napsaná dvěma vynikajícími archeology, se věnuje všem oblastem života ve starověkém Řecku/Římě, a to jak velkým a všeobecným tématům jako geografie nebo vojenství, tak každodennímu životu jednotlivce.“ „Soukup Vladimír, David Petr: Dějiny hradů a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, historie.“ „Horčička Václav, Županič Jan,: Šlechta na křižovatce - Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo, historie.“ „Adkins Lesley a Roy A.: Starověké Řecko - Encyklopedická příručka, historie.“ „První úplná historie evropských duelů a šermu Od starověku ke sportovnímu kolbišti.“ „Bažant Jan: Perseus a Medusa - Zobrazení mýtu od počátku do dneška, historie.“

Řekněte nám svůj názor