Lékařství: „Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství, jejím těžištěm zůstává angiologie, hlavní autoři však přizvali k spolupráci přední české experty z dalších oborů – nefrology, cévní chirurgy a řadu dalších.“ „Překlad 9. upraveného a doplněného vydání Basic and Clinical Pharmacology poskytuje stručný přehled farmakologie, je určen studentům lékařství, farmacie a jiných zdravotnických oborů, jakož i praktickým lékařům.“ „Bělohlávek Jan a kolektiv: EKG v akutní kardiologii - Průvodce pro intenzivní péči i rutinní klinick, lékařství.“ „Repetitorium s názvem Hematologie a transfuzní lékařství vychází v edici Lékařské repetitorium nakladatelství Triton jako 11. svazek.“ „Druhé vydání mimořádně úspěšné publikace, která jako první v ČR přináší prakticky aplikovatelné poznatky o možnosti prevence v moderní medicíně v celé její šíři.“ „Školoudík a kolektiv David: Rekanalizační terapie - Akutní ischemické cévní mozkové příhody, lékařství.“ „Tato kniha vás bude provázet během výuky histologie, pomůže vám připravit se optimálně ke zkoušce a navíc z ní získáte informace potřebné i pro další výuku klinické medicíny!.“

Řekněte nám svůj názor