Poezie: „Tvorba Petra Krále, pokrývající dnes už časovou rozlohu půl století, byla dosud vydávána jen na přeskáčku a v nestejnoro- dém edičním zpracování; vinu na tom nesla i cenzura, jíž byl autor po léta vystaven (napřed jako „surrealista“, potom jako exula.“ „Od prvního zážitku s LSD, který dr. Skácel Jan, Rúfus Milan: Setkání / Stretnutie + Cd, poezie.“ „Grof Stanislav: Když Se Nemožné Stane - Dobrodružství Za Hranicemi Běžného Vědomí, poezie.“ „Zlodějka vás přivítá ve světě poezie, který tvoří řada cizích lžiček.“ „Celan Paul: Mříž Hovorny / Růže Nikoho, poezie.“ „Hilský Martin: Slovník Citátů Williama Shakespeara, poezie.“ „Kolář Jiří: Prometheova Játra / Trilogie, poezie.“

Řekněte nám svůj názor